Dog Shop Noels

Ingangsdatum: 25 mei 2018  

Privacy verklaring

1. Algemeen

Hondenbegeleiding Desmet Frederik (hierna: wij), met ondernemingsnummer BE 0822.812.495 en zetel te Vinktstraat 54, 8700 Aarsele verzekert u de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die u ons overmaakt via de website.

Wij nemen uw privacy ernstig.  Wij verwerken de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle navolgende wijzigingen en aanvullingen, alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd) van 27 april 2016.

U kan ons steeds bereiken per telefoon (+32 478 48 33 76) of per mail (info@hondenbegeleiding.com).

2. Definities

Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon.
Website: De website gehost onder www.dogshopnoels.be.
Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon die op de website een interactief dan wel niet-interactief gebruik hanteert.
Interactief gebruik: Elk gebruik van de website waarbij u actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet via een door u ingevuld elektronisch formulier.
Niet-interactief gebruik: Elk gebruik dat niet als een interactief gebruik kan worden beschouwd dus bijvoorbeeld gewoon een kijkje nemen op de website.  

3. Toepasbaarheid

Elk bezoek aan en gebruik van de website is onderworpen aan deze Privacy verklaring.

4. Contactpersoon

Hondenbegeleiding Frederik Desmet is verwerkingsverantwoordelijke. Binnen Dog Shop Noëls treedt de Mr Frederik Desmet op als voornaamste contactpersoon. U kan hem/haar bereiken per telefoon (+32 478 48 33 76) of per mail (info@hondenbegeleiding.com). 

5. Welke persoonsgegevens verwerkt worden

Als u gewoon een kijkje neemt op onze website worden geen persoonsgegevens verwerkt. Als u daarentegen interactief gebruik maakt van de website, door in te schrijven op de nieuwsbrieven, door het contactformulier in te vullen, een reactie na te laten, een bestelling te plaatsen, een review te schrijven edm.), dan worden de door u ingevoerde gegevens wel verwerkt door ons. Het gaat hier dan meer bepaald om uw naam, voornaam, adres, telefoon en e-mailadres. Door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u zich voor zoveel als nodig dan ook onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door u meegedeelde persoonsgegevens.  

6. Doeleinden en grondslag van de verwerking

De verantwoordelijke verwerkt de via de website verkregen persoonsgegevens voor één van volgende doeleinden:

 • uitvoering opdracht gesteund op hetzij expliciete toestemming.
 • nieuwsbrieven, reclame, … gesteund op expliciete toestemming.
 • optimaliseren website gesteund op hetzij gerechtvaardigd belang.

7. Ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van de verwerking aan de volgende ontvangers worden meegedeeld:

 • de gebruiker zelf
 • de dossierverantwoordelijke verwerkers binnen ons bedrijf
  De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, behoudens indien dit noodzakelijk zou zijn voor website en marketingdoeleinden, alsook voor de uitvoering van onze opdracht, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang, een vitaal belang, …

In voornoemde gevallen kan het zijn dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden met de volgende niet-limitatief bepaalde categorieën van ontvangers:

 • Onze sales verantwoordelijken

Soms moeten wij ook een beroep doen op bepaalde (technische) diensten, gaande van webhosting, organisatie van mailing campagnes, gebruik van specifieke software, cloudcomputing, ICT-ondersteuning edm. waardoor de mogelijkheid bestaat dat derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Ter vrijwaring van uw rechten hebben wij echter met elk van deze dienstverstrekkers afzonderlijke verwerkersovereenkomsten opgemaakt.

In principe worden persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte. Indien persoonsgegevens wel doorgegeven zouden worden, dan doen wij dit alleen aan landen die een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bieden.

8. Bewaartermijn van de verwerkte gegevens

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de realisering van de diverse doeleinden opgenomen in artikel 6 van deze privacy verklaring. De gegevens worden niet langer bewaard dan de termijn die nodig is om u een optimale dienstverlening evenals service na verkoop/levering te bieden.

9. Uw rechten

U heeft als gebruiker van onze website:

 • het recht op inzage en bijkomende informatie over de eigen gegevens
 • het recht om de gegevens die over u werden verwerkt in begrijpelijke vorm kosteloos op te vragen
 • het recht op (kosteloze) rechtzetting van foutief of onvolledig verwerkte gegevens
 • het recht op gegevenswissing. Tenzij dit om wettelijke redenen (zoals o.m. facturatie, identificatieplicht enz.) niet mogelijk is
 • het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens
 • het recht op beperking van de verwerking
 • het recht op overdraagbaarheid van de gegevens
 • het recht om uw toestemming tot het verwerken van gegevens in te trekken.

Wenst u één of meerdere van uw rechten uit te oefenen, dan moet u ons contacteren op één van de manieren bepaald in artikel 1 van deze privacy verklaring. Wij reageren binnen een termijn van 14 dagen.  

10. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen in principe geen besluiten indien de besluitvorming gebeurd is op automatische wijze waarbij een bepaald computerprogramma of technisch snufje tot een bepaalde beslissing komt. Indien dit wel zou gebeuren, dan kan hieruit geen bindende overeenkomst ontstaan zonder expliciete goedkeuring van de gebruiker.

11. Ons cookiebeleid

Als u naar onze website surft, kunt u ervoor kiezen om al dan niet onze cookies te aanvaarden. Voor meer informatie, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen via de knop ‘Cookies’ onderaan de website.  

12. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen eventuele datalekken, misbruik door derden edm. namelijk door bescherming op de websites d.m.v. SSL certificaten, beveiliging via firewalls, beperking van de locaties waar gegevens worden opgeslagen,…..
Als u hier vragen of opmerkingen over heeft of als u denkt dat uw gegevens niet langer veilig zijn, mag u steeds contact opnemen met uw contactpersoon genoemd in artikel 4.

Als u dit zou willen en u meent over een gegronde reden te beschikken daarvoor kan u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

Deze Privacy verklaring kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing door ons worden gewijzigd zodat u bij elk bezoek van onze website één en ander best nakijkt.    

Cookiebeleid

1. Algemeen

Hondenbegeleiding Desmet Frederik (hierna: wij), met ondernemingsnummer BE 0822.812.495 en zetel te Vinktstraat 54, 8700 Aarsele verzekert u een correct en transparant cookie beleid en dit onder de voorwaarden en modaliteiten in deze cookie verklaring uiteengezet.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de optimalisatie van de website en het gebruiksgemak van de gebruiker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en bieden de gebruiker een gepersonaliseerde surfervaring.

Aan de hand van een cookie kunt u als individuele gebruiker niet geïdentificeerd worden. Een cookie herkent enkel het toestel waarmee u de verbinding legt. Dankzij het gebruik van cookies kan de website tijdelijk informatie opslaan met betrekking tot de bezoekers van deze website en hun bezoeken. Per bezoek kunnen verschillende soorten cookies worden gebruikt.

Om uw toestemming te verzekeren rond het gebruik van cookies vragen wij u bij een eerste bezoek aan onze website steeds om de cookies uitdrukkelijk te accepteren, dan wel te weigeren. Indien u het gebruik van cookies weigert, kan het zijn dat het surfen op onze website moeilijk verloopt. Het is in elk geval wel niet verplicht om de cookies te accepteren.

2. Definities

Cookie: een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
Website: De website gehost onder www.dogshopnoels.be.
Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon die op de website een interactief dan wel niet-interactief gebruik hanteert.

3. Welke cookies wij gebruiken

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die wij desgevallend kunnen gebruiken oor huidige website en welke informatie deze opslaan:

 • Google Analytics en Google TagManager (GTM) cookies: Wij gebruiken Google Analytics en Google TagManager (GTM) cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.
  Namelijk:_GA,_GID,_UTMA en_UTMZ.
 • Bing related cookies: Wij gebruiken bing ads om relevante advertenties te tonen op het internet. Deze cookies houden gegevens bij over uw surfgedrag. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de privacyverklaring van bing.
  Namelijk: MIDB, ANON, MUID, NAP, SRCHD, SRCHHPGUSR en SRCHURSR.
 • Visual website optimizer cookies: Wij gebruiken Visual Website Optimizer cookies om webverkeer naar verschillende websitevarianten te sturen. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie policy van VWO.
  Namelijk:_VIS_OPT_EXP_X_GOAL_X,_VIS_OPT_EXP_X_COMBI,_VIS_OPT_S,_VIS_OPT_TEST_COOKIE,_VWO_UUID,_VIS_OPT_EXP_COMBI,DEBUG_VIS_OPT_EXP_X_COMBI,DEBUG_VIS_OPT_EXP_X_GOAL_X, DEBUG_VIS_OPT_S en DEBUG_VWO_UUID_FORCED.
 • Hotjar cookies: Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies.
  Namelijk:_HJINCLUDEDINSAMPLE
 • Andere website cookies:
  • ACCEPT_COOKIES : Deze cookie houdt de instelling bij of u cookies aanvaard heeft.
  • __QCA: De Quantcast cookie houdt informatie bij over uw IP-adres, pixelcode, verwijzende en huidige HTTP website en andere statistieken.

4. Het doel van de cookies

Het gebruik van cookies door ons is beperkt tot de volgende doelstellingen:

 • Het gebruik van de website vergemakkelijken (onder nadere vermijden dat dezelfde gegevens telkens opnieuw moeten worden ingevuld, bijvoorbeeld bij de toegangscontrole).
 • De manier analyseren waarop de bezoekers de website gebruiken. Het cookie registreert in geen geval welke informatie een individuele bezoeker gebruikt of afdrukt.
 • Statistische informatie verzamelen om de werking van de website te kunnen optimaliseren.
 • Aangepaste informatie te bieden om uw surfervaring te verbeteren (bv. Mautic, Hubspot, …)

5. Hoe de cookies beheren

Om de redenen hiervoor aangehaald vragen wij dat u onze cookies uitdrukkelijk aanvaard.

Om het aanvaarden van de cookies mogelijk te maken dient u de instellingen van uw internetbrowser gebeurlijk aan te passen. Idem als u de cookies zou willen blokkeren of verwijderen. Alles verloopt via de instellingen van uw internetbrowser:

Deze cookie verklaring kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing door ons worden gewijzigd zodat u bij elk bezoek van onze website één en ander best nakijkt al u op de hoogte wil blijven van de gehanteerde cookies en ons beleid ter zake.

Als u na het lezen van onze cookie verklaring nog vragen of opmerkingen zou hebben, mag u ons steeds contacteren per telefoon (+32 478 48 33 76) of per mail (info@hondenbegeleiding.com).